Voor-en  vroegschoolse educatie (VVE)

Naar aanleiding van onze integrale samenwerking met IBS Ababil, IBS El Furkan en Kinderopvang Noah, hebben wij ervoor gekozen om met hetzelfde voorschools programma op onze kinderdagverblijven te werken. In 2019 zijn wij gestart met het opleiden van ons KDV-team voor de VVE-methode Piramide. Dit houdt in dat wij als organisatie een traject zijn ingegaan om in de toekomst een officieel VVE-locatie te worden. Het proces van opleiden zal naar verwachting in 2023 kunnen worden voltooid. Momenteel wordt gewerkt aan een succesvolle implementatie van de nieuwe methode. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de nieuwe methode zo passend mogelijk wordt gemaakt bij onze manier van werken in de kinderopvang.

Piramide

Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bij gastouders en in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Via 11 thema’s wordt een brede ontwikkeling gestimuleerd. Het doel van Piramide is om een basis te leggen voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.

Piramide helpt de pedagogische medewerker en leerkracht om jonge kinderen goed te begeleiden. Met Piramide worden jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling gestimuleerd. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

Themagericht werken

Piramide is een programma dat uit verschillende thema’s bestaat. De kleutergroepen van de basisschool werken hier ook mee. Daarom kunnen wij op hetzelfde moment dezelfde thema’s aanbieden. Elk thema duurt ongeveer vier weken. Tijdens een thema bieden wij kinderen leuke en leerzame activiteiten aan. Wij zorgen ervoor dat onze activiteiten aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. U krijgt van ons vooraf informatie over het thema door middel van een uitgebreide ouderbrochure. U kunt er dan thuis ook samen met uw kind over praten of spelletjes doen. Bij elk thema ontvangt u ook een thuisactiviteit over het thema.

Tijdens het schooljaar komen verschillende thema’s voorbij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thema ‘Ziek en gezond’, ‘Eten en drinken’, ‘Zomertijd en Ramadan’ en ‘Verkeer’. De kinderen leren nieuwe woorden door spelactiviteiten, door het zingen van liedjes en het lezen uit boekjes. Wij zorgen ook voor een interessante thematafel en de kinderen kunnen knutselen met allerlei materiaal. Wij vinden het belangrijk dat uw kind veel ervaringen op doet.

Bekijk onze opvangsoorten

  • Kinderdagverblijf 0-4 jaar

  • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Scroll naar boven