Pedagogisch beleid

Missie

Wij zijn een organisatie die bijdraagt aan elke stap van ieder kind op weg naar ontwikkeling en zelfstandigheid. Want kinderen zijn de toekomst. Wij geloven in de ontwikkelkracht van kinderen. Daarom stimuleren wij actief de unieke groeimogelijkheden van kinderen tussen 0 en 13 jaar.

Visie

Wij dragen professioneel en positief bij aan een gezonde en doorlopende ontwikkeling van kinderen. Wij werken actief samen met ouders, het onderwijs en de andere partners in het Integraal kindcentrum (IKC).

Bij onze opvang is het veilig, stimulerend en aantrekkelijk voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Onze pedagogisch medewerkers zijn vakbekwaam en dragen onze waarden actief uit.

Onze aanpak

Academia biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving. Een omgeving waarin uw kind onbezorgd kind kan en mag zijn, ongedwongen en nieuwsgierig.

De manier van opvoeden onderscheidt zich van de thuisopvoeding onder meer doordat het kind verblijft in een groep met andere kinderen en in aanwezigheid van professionele opvoeders/pedagogisch medewerksters.

Opvoeding zien wij als het begeleiden van het kind in zijn ontwikkeling, waarbij respect voor zichzelf en de ander heel belangrijk is. Onze rol is voorwaarden te scheppen, te ondersteunen en te begeleiden, elk kind in de gaten te houden en tegelijk het groepsproces te bevorderen. Het is van essentieel belang dat de pedagogisch medewerkster een positieve werkhouding heeft en kinderen respectvol benadert, zodat uw kind zich thuis voelt en zodat u uw kind met een gerust hart naar onze opvang brengt.

In ons pedagogisch beleidsplan per locatie kunt u meer lezen over onze pedagogische aanpak. Deze informatie is te vinden op deze pagina. In dit overzicht vind u ook andere relevante beleidsplannen terug.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk onze opvangsoorten

  • Kinderdagverblijf 0-4 jaar

  • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Scroll naar boven