Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf (KDV) is er voor kinderen van nul tot vier jaar. In deze periode doorloopt uw kind de ontwikkelingsfasen van baby, dreumes en peuter. Bij iedere fase hoort een specifieke benadering. Onze pedagogisch medewerkers geven uw kind de aandacht en uitdaging die bij de leeftijd en ontwikkelingsfase past. Bij de jongste kinderen volgen we de voedings- en slaapschema’s van thuis. Zodra het kind er aan toe is, volgen we stapje voor stapje het dagritme van de groep. Een dag verloopt dan zoveel mogelijk volgens een vaste indeling waarin ruimte is voor verzorgingsmomenten, groepsactiviteiten en vrij spel. De activiteiten en het vrij spelen zijn gericht op het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. De activiteiten worden met de hele groep gedaan of in kleinere groepjes binnen de groep. Belangrijk hierbij is de balans tussen activiteiten & rustmomenten. Kinderen moeten voldoende geprikkeld worden voor hun ontwikkeling, maar hebben ook behoefte aan rust om alles te verwerken. De vaste rituelen op de dag, zoals zwaaien bij het afscheid, een liedje zingen voor het eten of opruimen na het spelen, zorgen ook voor duidelijkheid en rust.

Kindcentrum Academia heeft verschillende leeftijdsgroepen binnen de dagopvang, het aanbod verschil per locatie.

Onze kinderdagverblijven zijn op maandag t/m vrijdag open van 7.00-18.15 uur.

Paradijsje (35)

Kinderdagverblijf ’t Paradijsje (0-4 jaar)

Kinderdagverblijf ‘t Paradijsje is gevestigd nabij het schoolgebouw van IBS Ababil (Burg. Gijsenlaan 10) en heeft een capaciteit van 15 kindplaatsen. De locatie is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.  Er is een verticale opstelling. De kinderen worden opgevangen in twee stamgroepen (Ukkies en Pukkies) met ieder een eigen stamgroepruimte. Binnen deze groep krijgen baby’s en de dreumesen/peuters elk hun aparte aandacht.

Bij de opvang van baby’s (Ukkies) hoort een flexibele dagindeling. Bij de jongste kinderen volgen we dan ook de voedings- en slaapschema’s zoals uw kindje dat thuis gewend is. Zodra uw kindje daar aan toe is volgen we stapje voor stapje de dagindeling van de groep. In de groep zijn plekjes waar baby’s heerlijk kunnen liggen, zitten, staan, rollen, kruipen of lopen. Hoekjes om even tot rust te komen, een tafel om gezellig aan te eten, volop ruimte om heerlijk te spelen en een aparte slaapkamer. Baby’s maken een enorme ontwikkeling door en onze groepen zijn daar qua werkwijze, inrichting, spelmateriaal en activiteiten volledig op afgestemd.

Rond het tweede jaar zijn kinderen toe aan een nieuwe fase. Ze gaan mee in een vast dagritme van samen eten, spelen en slapen en we bieden ze een nieuwe uitdaging in spelmateriaal en activiteiten. Stapje voor stapje werken we verder aan de zelfredzaamheid en starten we met activiteiten uit de VVE-methode Piramide. Hier leest u meer over Piramide. De groepen zijn ingericht met aantrekkelijke speelhoeken. Een keuken om te ‘kokkerellen’ of een hoekje om lekker uit te rusten of een boekje te lezen. Een autohoek om te ‘racen’, een plek om aan de slag te gaan met bouwconstructies of een verkleedhoek waar  je je fantasie de vrije loop kunt laten gaan. De tafel is niet alleen om aan te eten, maar ook om te puzzelen, een spelletje te doen een mooie ketting te rijgen of te knutselen. Er zijn volop mogelijkheden om ‘vrij’ te spelen, hierbij leert een kind kiezen waarmee het wil spelen, alleen of samen. Naast vrij spel bieden we gezamenlijke activiteiten.

Kinderdagverblijf Wonderkids (3-4 jaar)

Kinderdagverblijf Wonderkids is gevestigd in het schoolgebouw van IBS Ababil en heeft een capaciteit van 10 kindplaatsen verdeeld over één verticale groep (3-4 jaar).

Rond het derde jaar zijn kinderen toe aan een nieuwe fase. In overleg met ouders wordt er een overstap gemaakt naar de vervolggroep KDV Wonderkids. Bij de overstap wordt gekeken of het kind gezien zijn ontwikkeling hier klaar voor is. Is het kind (bijna) zindelijk? Heeft het kind geen behoefte meer aan een middagdutje? Probeert het kind zich zelf aan – en uit te kleden? Maakt het kind al eenvoudige zinnen en voert hij een gesprekje over een onderwerp? Dit zijn aantal voorbeelden van criteria waarop gelet wordt.

Spelenderwijs leren

Stapje voor stapje werken we verder aan zelfredzaamheid, samenwerken, elkaar helpen, in de kring zitten, op je beurt wachten en starten we met activiteiten die gericht zijn op de overstap naar de basisschool. Wij bieden activiteiten aan uit de VVE-methode Piramide.  Piramide is een programma dat uit verschillende thema’s bestaat. De kleutergroepen van de basisschool werken hier ook mee. Daarom kunnen wij op hetzelfde moment dezelfde thema’s aanbieden. Elk thema duurt ongeveer vier weken. Tijdens een thema bieden wij kinderen leuke en leerzame activiteiten aan. Wij zorgen ervoor dat onze activiteiten aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. U krijgt van ons vooraf informatie over het thema door middel van een uitgebreide ouderbrochure. U kunt er dan thuis ook samen met uw kind over praten of spelletjes doen. Bij elk thema ontvangt u ook een thuisactiviteit over het thema.

Overstap naar de basisschool

Kinderdagverblijf Wonderkids is gevestigd in het schoolgebouw van IBS Ababil, waar we een nauwe samenwerking mee hebben. Hier leest u meer over onze samenwerking (link naar IKC pagina). Vanuit het belang van de doorgaande leerlijn richten wij ons op Wonderkids steeds meer op een soepele overstap naar de basisschool. Wij maken gebruik van de faciliteiten van de school (schoolplein, gymzaal, speellokaal, schoolbibliotheek), organiseren gezamenlijke activiteiten zoals ‘kinderboekenweek’ en besteden extra aandacht voor een warme overdracht.

Bekijk onze overige opvangsoorten

  • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Scroll naar boven