Ons team

Binnen Kindcentrum Academia werken deskundige gediplomeerde pedagogisch medewerkers, stagiaires, huishoudelijke hulp/vrijwilligers en pedagogische beleidsmedewerker/coach. Iedere groep heeft zijn eigen vaste medewerkers, zodat kinderen en ouders vertrouwde gezichten zien en elkaar goed kunnen leren kennen. Vaste gezichten zijn belangrijk voor een kind, hiermee kunnen zij een  vertrouwensrelatie opbouwen. Een kind went hierdoor gemakkelijker en voelt zich steeds meer thuis.

Bij ziekte of vakantie van een pedagogisch medewerker zorgen we voor vervanging door een collega van een andere groep of zetten we één van onze vaste invalkrachten in. In het laatste jaar mag ook een stagiaire op de eigen stagelocatie worden ingezet bij ziekte of in een schoolvakantie. In verband met het vaste gezichten principe kiezen wij ervoor om niet met uitzendkrachten te werken.

Deskundigheid

Alle medewerkers zijn in het bezit van de vereiste beroepskwalificatie om te kunnen werken in de dagopvang, peuteropvang of BSO. Daarnaast zijn alle medewerkers in het bezit van een kindgerichte EHBO/BHV certificaat en hebben vereiste cursussen zoals ‘Aan de slag met de meldcode’ en ‘Aandacht voor Seksueel grensoverschrijdend gedrag’ gevolgd. Daarnaast nemen we aanvullend verschillende workshops en trainingen af om te zorgen voor extra kennis en vaardigheden in de praktijk. Bijvoorbeeld ‘Interactievaardigheden’, ‘Cursus Kijk’ en ‘Expressie op de BSO’.

Medewerkers van het kinderdagverblijf hebben eveneens de volgende uitgebreide trainingen doorlopen: Werken met  baby’s (0/1 jarigen) en VVE Piramide. Er zijn ook medewerkers die nog momenteel bezig zijn met één van de trajecten.

Voor de 3F taaleis volgen wij een traject bij Werkend leren. Bijna alle medewerkers zijn in het bezit van het vereiste certificaat.

Naast trainingen en cursussen zorgen we er door middel van pedagogische coaching voor dat kennis en vaardigheden en beleid blijvend een plek krijgen op de groep. Onze pedagogisch coach/beleidsmedewerker kan extra ondersteuning bieden als het gaat om het kijken naar kinderen en wat kinderen en medewerkers binnen de groep nodig hebben. De pedagogisch coach/beleidsmedewerker maakt elk jaar een coachplan waarin persoonlijke en groepsdoelen worden beschreven.

Stagiaires

Wij bieden aan studenten de mogelijkheid om bij ons hun praktijkervaring op te doen: sinds 2009 zijn we via Calibris een erkend leerbedrijf voor studenten van de opleiding PW3 en PW4 (Pedagogisch Werker Kinderopvang 3 en 4).

Wij kiezen ervoor stagiaires aan te nemen die een BOL-opleiding volgen die (na het afronden) bevoegdheid biedt om te werken als pedagogisch medewerker. Bij een fijne stageperiode bieden we aan laatstejaarsstagiaires de mogelijkheid om als pedagogisch medewerker (BOL student met oproepcontract) voor ons te werken bij ziekte en in de schoolvakantie.

Vrijwilligers

Op verschillende locaties ondersteunen vrijwilligers bij activiteiten met de kinderen, lichte huishoudelijke taken en koken. De frequentie waarin de vrijwilligers de groepen bezoeken is structureel. Ook bij vrijwilligers werken wij met vaste gezichten en een vast rooster. De vrijwilligers staan onder begeleiding van de groepsleiding en zijn nooit alleen met de kinderen.

Kom jij ons team versterken? Neem dan een kijkje op deze pagina.

Bekijk onze opvangsoorten

  • Kinderdagverblijf 0-4 jaar

  • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Scroll naar boven