Kindcentrum Academia

De volgende stap naar ontwikkeling

Icoon RGB

Kinderdagverblijf

0 - 4 jaar

Icoon RGB

Buitenschoolse opvang

4 - 12 jaar

Spelenderwijs ontwikkelen

Leren en ontdekken

Gezonde voeding

Over Kindcentrum Academia

Kindcentrum Academia is een groeiende organisatie op het gebied van kinderopvang in Schiedam. In de afgelopen jaren is het aantal kindplaatsen en locaties toegenomen en is mede door deze groei meer aandacht ontstaan voor professionalisering. Daarnaast wordt binnen de organisatie veel ingezet om de kwaliteit van de opvang voortdurend te versterken. Het doel hiervan is om verantwoorde opvang te bieden die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

BSO (20)

Integraal kindcentrum (IKC)

Samen met onze partners streven wij ernaar om vanuit één visie, één team en één plan te werken. In onze samenwerking wordt aandacht besteed aan afstemming in aanbod, pedagogisch-educatief handelen, omgang met ouders en interne begeleiding/zorg. Het doel van onze samenwerking is het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen, waarbij spelen, ontwikkelen en leren centraal staan.

Wonderkids (11)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bij gastouders en in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Via 11 thema’s wordt een brede ontwikkeling gestimuleerd. Het doel van Piramide is om een basis te leggen voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.

Paradijsje (15)

Ons team

Binnen Kindcentrum Academia werken deskundige gediplomeerde pedagogisch medewerkers, stagiaires, huishoudelijke hulp/vrijwilligers en pedagogische beleidsmedewerker/coach. Iedere groep heeft zijn eigen vaste medewerkers, zodat kinderen en ouders vertrouwde gezichten zien en elkaar goed kunnen leren kennen. Vaste gezichten zijn belangrijk voor een kind, hiermee kunnen zij een vertrouwensrelatie opbouwen.

Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar

Opvangkosten berekenen

Bent u benieuwd wat u netto betaald voor kinderopvang bij kindcentrum Academia? Bereken het eenvoudig en snel met onze netto opvangkosten calculator.

Partners waar wij mee samenwerken

logo noah nieuw
ibs-el-furkan-logo_3
logo ababil
cropped-cropped-islamitische-college-logo-1-6

Bent u benieuwd geworden?

Kom vrijblijvend een rondleiding volgen of schrijf uw kindje in.

Scroll naar boven