Contact

Administratie

Voor vragen over inschrijving, plaatsing of betaling kunt u tijdens kantooruren opnemen met de administratie. De administratie is telefonisch via 088-9904487 te bereiken op maandag t/m vrijdag tussen 09.00-12.00 en 13.00-17.00.

U kunt ook mailen naar kindcentrumacademia@novict.com

Locaties

Kinderdagverblijf het Paradijsje (0-4 jaar)
Burg. Gijselaan 10
3118 BK, Schiedam
06-36557839
LRK 281 263 395

Kinderdagverblijf Wonderkids (3-4 jaar)
Dr. Kuyperlaan 10
3118 RR, Schiedam
06-51706603
LRK 116 512 969

BSO Ababil
Dr. Kuyperlaan 10
3118 RR, Schiedam
06-24612166
LRK 140 096 930

BSO El Furkan
Eduard van Beinumlaan 61
3122 TK, Schiedam
06-51725335
LRK 131 619 081

Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

Nadire Bicakci
aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
06-51943448
n.bicakci@kindcentrumacademia.nl

Directie

Nurhan Kadi-Tonkul
06-19342009
info@kindcentrumacademia.nl

Volg ons ook op Facebook voor leuke activiteiten! Link naar facebookpagina

Veelgestelde vragen

 • Gegevens van onze afdeling administratie Kidsadmin. Telefoon : 088 9904487. Email: kindcentrumacademia@novict.com  U kunt bij Kidsadmin terecht voor aanmelding, rondleiding, contract, wijziging van contract, facturen, jaaropgaven ed.
 • Gegevens van onze pedagogische beleidsmedewerker/ coach: N. Bicakci. Telefoon: 06 51943448. Email: bicakci@kindcentrumacademia.nl Mevrouw Bicakci is werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 tot 17 u. U kunt bij mevrouw Bicakci terecht bij vragen rondom het pedagogisch beleid en/of consult opvragen bij  een zorgvraag van een kind. Zij adviseert medewerkers en ouders met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen, in algemene zin en in specifieke situaties.
 • Gegevens van directie : N. Tonkul. Telefoon: 06 19342009. Email: info@kindcentrumacademia.nl

Uiteraard! Graag zelfs. De keuze voor de opvang van uw kind, kunt u het beste maken als u op de locatie bent geweest. We plannen graag een rondleiding met u in. Zo kunnen we laten zien wat we allemaal bieden en vertellen we u graag meer over onze manier van werken. Vraag hier een rondleiding aan.

Wat leuk dat u uw kind wilt inschrijven/aanmelden. Via de button “aanmelden” op onze website kunt u het aanmeldformulier invullen en naar ons opsturen. Uw aanmelding komt bij onze administratie van Kidsadmin binnen en ontvangt u per e-mail een bevestiging. De administratie neemt binnen enkele dagen contact met u op. Uw aanmelding wordt pas een inschrijving als u een overeenkomst heeft ondertekend en uw kind is geplaatst.

We behandelen aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Wees op tijd, want op enkele locaties hebben we inmiddels een wachtlijst.

p.s. Aanmelden en inschrijving zijn twee verschillende acties. Wij noemen de inschrijving “aanmelding” om verwarringen te voorkomen. Want bij een aanmelding is uw kind nog niet geplaatst!

Na aanmelding via de button op onze website, neemt onze afdeling administratie van Kidsadmin binnen enkele dagen contact met u op. Ze kunnen u dan meteen meer vertellen over de mogelijkheden en eventuele wachtlijsten.

U kunt uw contract opzeggen via onze administratie, Kidsadmin. Telefoon : 088 9904487. Email: kindcentrumacademia@novict.com Houdt u wel rekening met 1 maand opzegtermijn.

Voor het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag heeft u het Landelijke Registratie Kinderopvang (LRK) nummer nodig. U vindt dit nummer op de locatiepagina van de locatie waar u uw kind naar toe gaat brengen. Dit nummer geeft u door via toeslagen.nl. Let op: gaat uw kind naar verschillende locaties (bijvoorbeeld in de vakantie een andere locatie)? Dan dient u het LRK nummer van de andere locatie ook door te geven. Dit staat in uw contract vermeld.

Wij zijn op de volgende officiële Feestdagen gesloten:

Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (vanaf 2010 één keer per 5 jaar op 5 mei), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

Tevens zijn wij op de eerste dag van Eid ul-Fitr (Ramadanfeest) en Eid al-Adha (Offerfeest) gesloten.

Bij ons is flexibele opvang en ruilen helaas niet mogelijk. Door het kleinschalige karakter van onze opvang is daar geen ruimte voor.

Ouders kunnen hun stem laten horen via de oudercommissie. De oudercommissie is een belangenorgaan van ouders voor ouders en adviseert Kindcentrum Academia. 

De leden van de oudercommissie bestaan uit ouders van kinderen van de KDV en de BSO, zoveel mogelijk in afspiegeling van de leeftijdsopbouw van de kinderen.

Het e-mailadres van de OC: oudersacademia@gmail.com

Bekijk ook www.oudersacademia.nl

Wilt u ons ouderreglement inzien, dan kunt u hier klikken.

Jazeker! Sinds 2017 maken we gebruik van een ouderportaal. Via het ouderportaal kunt u uw eigen facturen/jaaropgaven inzien en evt. uw kind aanmelden voor vakantieopvang. Het inloggen is eenvoudig: rechts bovenin de website ziet u een button voor ouders/verzorgers waarmee u kunt inloggen in het “ouderportaal”. U logt in met uw eigen e-mailadres die bij ons bekend staat en uw persoonlijke wachtwoord.

Binnen Kindcentrum Academia hebben wij een klachtenregeling voor ouders en voor de oudercommissie. U als ouder/verzorger kunt uw idee of uw klacht melden (wel of niet anoniem) en per post of via de mail (info@kindcentrumacademia.nl ) toe sturen naar Academia (dr.Kuyperlaan 10, 3118 RR Schiedam).

Daar wordt uw idee of klacht naar de betreffende persoon doorgespeeld en wordt er gekeken wat er met uw klacht, idee of wens gedaan kan worden. Mocht dit niet voldoende zijn of wilt u uw klacht direct door een extern bureau laten behandelen, dan kunt u zich wenden tot de externe commissie, de Geschillencommissie. Kindcentrum Academia is aangesloten bij Geschillencommissie Kinderopvang.  Het reglement voor de ouders is terug te vinden op hun website https://www.degeschillencommissie.nl

Gegevens: Geschillencommissie Kinderopvang

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

070 3105371 / 070 3105310

Elke maand ontvangt u een factuur van ons. Ook als u een overeenkomst hebt voor alleen 40 schoolweken. De totale kosten worden dan verdeeld over 12 maanden. Dus u ontvangt elke maand een factuur, ook in de vakantieperiode.

Op de pagina van elke locatie vind u de tarieven per opvang. Wilt u zelf uitrekenen wat kinderopvang voor u gaat kosten? Gebruikt u dan onze rekentool.

De gemeente en/of Belastingdienst betaalt mee aan de kinderopvang. De Belastingdienst in de vorm van Kinderopvangtoeslag (ook wel KOT genoemd). Voor meer informatie hierover gebruik onze rekentool, dan ziet u meteen hoeveel de Overheid meebetaalt aan Kinderopvangtoeslag.

Let op: het is belangrijk om de toeslag aan te vragen binnen 3 maanden na de maand dat de kinderopvang is begonnen. Doet u dit niet dan kunt u kinderopvangtoeslag mislopen.

Luiers, melk, lunch en tussendoortjes. Dat krijgt uw kind bij ons allemaal. Tenzij uw kind een bepaalde allergie heeft. Dan verzoeken we u uw eigen luier, melk, zalf etc. mee te nemen. Verder vragen we u extra kleding mee te nemen en natuurlijk niet te vergeten de lievelingsknuffel en eventueel een speen van uw kind. Voor de rest zorgen wij!

Op kinderdagverblijf ‘t Paradijsje vangen we kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op. Er is één verticale stamgroep met de capaciteit van 15 kindplaatsen. De kinderen worden opgevangen in twee subgroepen met ieder een eigen ruimte. Binnen deze groep krijgen de jongste kinderen (baby’s/dreumesen: van 0 tot 2 jaar) en de dreumesen/peuters (van 2 tot 4 jaar) elk hun aparte aandacht en worden leeftijdsgerichte activiteiten uitgevoerd. De verdeling van de subgroepen:

 • Ukkies: De baby/dreumesgroep is voor kinderen van 0 tot 2 jaar. 
 • Pukkies: De dreumes/peutergroep is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  

Op kinderdagverblijf Wonderkids is er plek voor maximaal 10 kindplaatsen. Bij een 8e kind wordt er een tweede pedagogische medewerker ingezet. Op deze locatie worden kinderen ingeschreven die al 3 jaar zijn geworden. Andere criteria zijn:

 • Uw kind is zindelijk,
 • Uw kind doet geen middagdutje meer,
 • Uw kind is sociaal emotioneel gezien ontwikkeld, zodat de stap naar de basisschool kleiner wordt.

Op ons kinderdagverblijf zorgen we voor een fijne, gezellige en veilige omgeving. Zo kunnen baby's lekker op ontdekkingstocht gaan en leren peuters de eerste stapjes, eerste woordjes etc. We hanteren op het kinderdagverblijf het Voorschoolse programma Piramide. De eerste jaren op de opvang gaan razendsnel en onze pedagogisch medewerkers begeleiden elke stap in de ontwikkeling.

Op onze buitenschoolse opvang gaat het om lekker ontspannen na school, met vriendjes spelen en nieuwe dingen leren. We hebben een programma opgesteld die wekelijks terug komt met elke keer een verschillende invulling.

Maandag : Sport en spel. We hebben een externe bedrijf ingehuurd voor leuke sport activiteiten voor de bso kindjes, het zogeheten expertise centrum Het Talentenhuis. Zij organiseren bal-spelletjes, zelfverdedigingstechnieken en andere begeleidende buitenspelletjes.

Dinsdag: Natuur. We hebben een externe bedrijf ingehuurd voor workshops, namelijk De Natuurklas. De Natuurklas verzorgt allerlei boeiende, leerzame en vooral erg leuke workshops voor scholen, BSO’s,  kinderopvang en peuterscholen.  Zie voor meer informatie: http://denatuurklas.nl/

Woensdag: Koken en bakken. De pedagogische medewerkers bereiden samen met de kinderen lekkere tussendoortjes voor, waarna ze na afloop de kookkunstjes gezamenlijk opeten. U kunt denken aan bladerdeeg met worst, aardbeien muffins, appelflappen ed.

Donderdag : eigen invulling (info nader te bepalen)

Vrijdag : Knutselen en kunst. De pedagogische medewerkers knutselen samen met de kinderen leuke werkjes; zoals bloemstuk maken, verrekijker knutselen, schilderen ed. Meer weten, kijk dan naar onze BSO pagina.

Op BSO Ababil hebben wij 40 kindplaatsen. Het BSO-lokaal vormt de hoofdgroep, waar 20 kinderen opgevangen worden. In de plusklas op IBS Ababil wordt de rest van de groep opgevangen in de leeftijdscategorie 7-12 jaar.

Op BSO El Furkan hebben wij 15 kindplaatsen. De opvang vindt op ma/di/do plaats in het BSO-lokaal van IBS El Furkan. Op woe en vrij worden kinderen op BSO Ababil opgevangen.

Ja, voorschoolse opvang is mogelijk op bso Ababil. Momenteel bieden we geen vso aan op bso el Furkan. Wellicht in de toekomst.

Nee er is geen tussenschoolse opvang bij ons.

Kindcentrum Academia biedt verschillende contractvormen aan. U kunt ervoor kiezen om alleen opvang af te nemen in schoolweken (40 weken) of opvang in schoolweken gecombineerd met schoolvakanties (49 weken of 52 weken). Elke contractvorm heeft een eigen uurtarief.

Vakantieopvang vindt plaats in schoolvakanties. Kindcentrum Academia hanteert de schoolvakanties van IBS Ababil en IBS El Furkan. Informatie over vakantiedata worden aan het begin van het jaar gedeeld met ouders. Ouders hebben de mogelijkheid om 9 weken of 12 weken vakantieopvang af te nemen. Deze keuze wordt vastgelegd in een contract.

Ouders dienen hun kind(eren) via het ouderportaal aan te melden voor de vakantieweken, waarop ze opvang wensen af te nemen. Onze administratie, Kidsadmin informeert u hierover.

In de vakanties zijn wij geopend van 7 tot 18:15 u.

BSO: De kinderen van BSO el Furkan worden in bepaalde situaties geclusterd met BSO Ababil. Dit wordt locatie-overstijgend opvang genoemd. Dit doen we ten eerste vanwege het vierogen principe en ten tweede omdat er weinig ouders zijn die vakantieopvang en/of studiedagen afnemen (de bkr wordt in acht genomen). De ouders van BSO el Furkan krijgen van onze administratiekantoor een contract met de vermelding van “samenvoegen in bepaalde situaties”.

Wij maken gebruik van locatie overstijgend opvang op bepaalde dagen/situaties, namelijk:

 • Studiedagen, schoolvakanties en op rustige dagen (voornamelijk woensdag en vrijdag). Indien we starten met de voorschoolse opvang voor kinderen op el Furkan zullen we ook gaan samenvoegen.

KDV: De kinderen van KDV Wonderkids worden in bepaalde situaties samengevoegd met KDV ‘t Paradijsje aan de burg. Gijsenlaan 10. De ouders van KDV Wonderkids krijgen van onze administratiekantoor een contract met de vermelding van “samenvoegen in bepaalde situaties”. Wij maken gebruik van locatie overstijgend opvang op bepaalde dagen/situaties, namelijk:

 • Schoolvakanties,
 • Bij onderbezetting vanwege ziekte personeel.

IKC: De verbinding tussen opvang en onderwijs

Samen met IBS Ababil, IBS El Furkan en Kinderopvang Noah maken wij deel uit van een integraal kindcentrum (IKC). Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Samen met onze partners streven wij ernaar om vanuit één visie, één team en één plan te werken. In onze samenwerking wordt aandacht besteed aan afstemming in aanbod, pedagogisch-educatief handelen, omgang met ouders en interne begeleiding/zorg. Het doel van onze samenwerking is het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen, waarbij spelen, ontwikkelen en leren centraal staan.

Wanneer uw kind bij ons is geplaatst en u heeft de wens om hem/haar in te schrijven op ibs Ababil of ibs el Furkan dan kunt u dat bij de pedagogische medewerkster aangeven. Dan krijgt u van ons een inschrijfformulier. Desalniettemin hoort u zelf contact op te nemen met ibs Ababil of ibs el Furkan om de inschrijving op school compleet te maken. Zij hebben uiteraard meer gegevens van u en uw kindje nodig.

Als afsluiting van de periode in het kinderdagverblijf vullen de pedagogisch medewerksters rond het 4e jaar een overdrachtsformulier in met belangrijke gegevens over uw kind. Dit gebeurt aan de hand van het “Observatie-instrument Kijk”. Het overdrachtsformulier wordt met u besproken. Vervolgens wordt het formulier met uw toestemming opgestuurd naar de nieuwe school van uw kind en vindt er een warme overdracht plaats.

Scroll naar boven